Lieke's Beauty Salon

Contact

Lieke Sijben

Mgr. Nolensstraat 4

5981 TN PanningenTel: 06- 304 40 567

URL: www.liekesbeautysalon.nl

Email: info@liekesbeautysalon.nl

Maandag

08.30 - 17.00


18.30 - 21.30

Dinsdag

08.30 - 17.00

Woensdag

08.30 - 13.00

Donderdag

10.00 - 17.00


18.30 - 21.30

Vrijdag

08.30 - 17.00

Openingstijden

Lieke’s beautysalon werkt uitsluitend op afspraak. Een afspraak annuleren is mogelijk tot 24 uur van te voren. Bij annuleren van de afspraak binnen 24 uur is Lieke’s Beautysalon genoodzaakt om 50% van de behandeling in rekening te brengen.

Adres

Facebook

Privacy verklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Lieke's Beautysalon verwerkt van haar klanten.

Indien u klant wordt van Lieke's Beautysalon  of om andere reden persoonsgegevens aan Lieke's Beautysalon,  geeft u uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.

Geadviseerd wordt om deze Privacyverklaring door te lezen en te bewaren in uw eigen administratie.


1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is: Lieke's beautysalon,               Mgr. nolensstraat 4 Panningen. De salon is bereikbaar via: telefoon: 06-30440567 of email: info@liekesbeautysalon.nl


2. Welke gegevens verwerkt Lieke's Beautysalon met welk doel.

2.1. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

a) Voor- en achternaam, geboortedatum  b) Adresgegevens  c) Telefoonnummer en emailadres  d) Intakeformulier met huiddiagnose en eventuele gezondheidsgegevens  e) Productgebruik van gegeven behandeling  f) Het afhandelen van uw betaling   

2.2. Lieke's Beautysalon  verwerkt de in sub 2.1. genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:    a) Uw naam, adres en telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor:    * contact over te maken afspraken en de annulering van afspraken  * het versturen van uitnodigingen en informatie over de diensten van Lieke's Beautysalon  * het reageren op uw bestelling, (aan)vraag en/of boeking   

b) Uw gezondheidsgegevens en huiddiagnose worden gebruikt om deze in de voortgang van de behandelingen te monitoren.   

c) De informatie over productgebruik van de gegeven behandeling wordt gebruikt om bij eventuele huidreacties na te gaan voor welk product er een overgevoeligheid bestaat.   

d)  Lieke's Beautysalon is wettelijk verplicht om haar financiële gegevens te overhandigen aan de Belastingdienst     

2.3. Email berichtgeving: Lieke's Beautysalon gebruikt uw naam en e-mailadres om informatie toe te sturen over activiteiten en diensten van Lieke's Beautysalon. Afmelding voor deze mailing is te alle tijde mogelijk door het sturen van een email naar: info@liekesbeautysalon.nl

2.4. Informatie verstrekking aan derden: Lieke's Beautysalon verkoopt haar gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


3. Niet- persoonlijke informatie.

Wanneer u de website bezoekt, wordt er automatisch anonieme of geaggregeerde gegevens verzameld van niet- persoonlijke aard.(bv. het type computerbesturingssysteem, het type internetbrowser, het aantal bezoeken en gemiddelde tijd die u hebt doorbracht, de pagina's die u heeft bekeken.)  Deze anonieme gegevens worden gebruikt om de inhoud en gebruik van de website te analyseren, te verbeteren en te optimaliseren.


4. Gebruik van uw persoonlijke informatie die naar andere websites wordt verzonden   

Lieke's Beautysalon is niet verantwoordelijk voor de privacy verklaringen van andere websites, noch voor de uitvoering van dat beleid, zelfs niet als  u op de website van Lieke's Beautysalon terecht kwam via de website van een derde.


5. Bewaartermijnen.

Lieke's Beautysalon verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.


6. Beveiligingsmaatregelen

6.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Lieke's Beautysalon passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.


7. Inzagerecht

7.1. Via de eigenaresse van Lieke's Beautysalon kunt u mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) een schriftelijk, gedateerde en ondertekend verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.  Lieke's Beautysalon zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

7.2. Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de eigenaresse van Lieke’s Beautysalon.

7.3. Indien uw klachten heeft over de wijze waarop Lieke's Beautysalon uw gegevens verwerkt of uw verzoeken behandeld, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

7.4. Eventuele vragen en/ of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunt u contact opnemen met de eigenaresse van Lieke's Beautysalon via telefoon: 06-30440567 of email: info@liekesbeautysalon.nl


8. Wijzigingen.

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Geadviseerd wordt om regelmatig deze Privacyverklaring te bekijken.